Galerija

Gamtamokslinis ugdymas

Ugdant naujos kartos inovatorius taikome gamtamokslinio ugdymo metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Skiriame ypatingą dėmesį mokslo populiarinimui ir technologijų integravimui ugdomosiose veiklose. 

STEAM ugdymas

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. STEAM ugdyme akcentuojamas kūrybiškumas ir techninė kūryba kaip tarpdisciplininė prieiga, ją racionaliai derinant su atskirų mokomųjų dalykų ypatumais. Raidė A santrumpoje STEAM yra vartojama platesne nei menas / dizainas prasme: A – visos kitos disciplinos (angl. „All other diciplines“).

Sensorinis ugdymas

Normaliai psichikos raidai nuo pat gimimo būtinas aktyvus analizatorių funkcionavimas. Ankstyvajame amžiuje lytėjimo, klausos ir regos analizatorių funkcijos formuojasi labai intensyviai ir greičiau negu somatiniai judesiai. Taikydami sesnorinę metodiką kuriame vaikams edukacijas, paremtas pojūčiais.